Logo Radio Łódź

"Łódzkie Oblicza Niepodległej" w Muzeum Miasta Łodzi

"Łódzkie Oblicza Niepodległej” to program realizowany przez Muzeum Miasta Łodzi w 2018 roku, nawiązujący do obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

(Fot. mat. organizatora)

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest realizacja działań edukacyjnych dla różnych grup wiekowych obejmujących: spotkania i spacery tematyczne, koncerty, warsztaty i zajęcia edukacyjne, a poprzez nie prezentacja postaci i wydarzeń związanych z historycznymi okresami walk o niepodległość oraz w czasie jej utrwalania w okresie dwudziestolecia międzywojennego i ponownego odzyskiwania suwerenności po 1945 roku do czasów historii najnowszej. Najważniejszymi materialnymi rezultatami całorocznych działań będzie wydanie dwóch publikacji – publikacji-przewodnika po Starym Cmentarzu w Łodzi wraz z cyfrową prezentacją i mapą na muzealnej stronie internetowej Panteon Wielkich Łodzian 2.0.oraz reprintu wydawnictwa Eugeniusza Ajnenkiela i Stanisława Rachalewskiego z 1938 roku.

Inspiracją dla przedsięwzięcia jest wyjątkowe miejsce na mapie Łodzi – Stary Cmentarz przy ulicy Ogrodowej, który od 2015 roku jest częścią obszarowego Pomnika Historii pod nazwą "Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego". Dzieje Starego Cmentarza nierozerwalnie związane są z historią narodzin i dynamicznego rozwoju jednej z największych w Europie metropolii przemysłowych. Utworzony w 1855 roku Cmentarz był pierwszą w Łodzi wspólną nekropolią dla trzech wyznań chrześcijańskich: katolików, ewangelików i wyznawców prawosławia. Stał się miejscem pochówku zasłużonych obywateli miasta Łodzi, przedstawicieli elity finansowej, świata kultury i polityki, a wśród nich burżuazji przemysłowej, lekarzy, nauczycieli, artystów, przedwojennych prezydentów. Rangę historyczną cmentarza podkreślają postaci związane ze szczególnymi wydarzeniami z naszej historii, takimi jak XIX-wieczne powstania narodowe, walki o odzyskanie niepodległości w 1918 rok i jej obronę w 1920 i 1939 roku.
To wszystko sprawia, że Stary Cmentarz w Łodzi jest swoistym "zwornikiem pamięci" Łodzi – jej historii, ważnych wydarzeń oraz mieszkańców.

Program "Łódzkie Oblicza Niepodległej" ma również inne oblicza, poza tymi ściśle związanymi ze Starym Cmentarzem w Łodzi. Oblicza sztuki pozwoli nam przybliżyć spotkanie zatytułowane "Obrazy Niepodległej – Historia pewnej czcionki", poświęcone słynnej czcionce pod nazwą "Brygada”, powstałej w 1927 roku dla uczczenia 10-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, prawdopodobnie autorstwa słynnego polskiego typografa – Adama Jerzego Półtawskiego. Oblicza sportu to m.in. nawiązanie do turniejów szachowych w Łodzi okresu międzywojennego, w których podkreślano znaczenie odzyskania niepodległości dla rozwoju szachów i szerzej sportu w mieście i kraju. Muzeum Sportu i Turystyki zaproponuje w tym temacie otwarte turnieje w szachach błyskawicznych. Artyści muzycy zrzeszeni w łódzkim Oddziale SPAM oblicza muzyki zaprezentują podczas czterech koncertów pod wspólnym tytułem "Najpiękniejsza jest muzyka polska".

Program "Łódzkie Oblicza Niepodległej" zakończy się 18 listopada uroczystą galą podsumowującą wszystkie wydarzenia oraz przedstawiającą materialne rezultaty całorocznych działań.


Szczegółowy program wydarzeń otwartych realizowanych od września do listopada 2018 roku:


OBLICZA SZTUKI

"Obrazy Niepodległej – Historia pewnej czcionki"
Spotkanie będzie poświęcone słynnej czcionce pod nazwą "Brygada", powstałej w 1927 roku dla uczczenia 10-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, prawdopodobnie autorstwa słynnego polskiego typografa – Adama Jerzego Półtawskiego. Według przekazów ten krój pisma użyty był dotąd tylko w dwóch rocznicowych publikacjach. "Brygada" szybko wyszła z użycia. Muzeum Książki Artystycznej podjęło się rekonstrukcji zaginionej czcionki a efekty tych działań zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia. Spotkanie będzie także okazją do dyskusji na temat druku funkcjonalnego Władysława Strzemińskiego i międzywojennej typografii i drukarstwa w Łodzi. Wydarzenie zakończą warsztaty, podczas których będzie można wykonać własnoręcznie niewielkie druki na unikalnym papierze i maszynie z Muzeum Książki Artystycznej z użyciem zrekonstruowanej czcionki.
Termin: 27.10.2018 (sobota)
Godzina: 12.30-18.00
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Bilety: bilet ulgowy 1 zł / bilet normalny 3 zł

OBLICZA HISTORII

"Bittdorffowie – rodzinne historie na drodze do Niepodległej" 
Podczas spotkania publiczność muzealna będzie miała okazję do poznania historii rodziny Bittdorfów, których historia dotyczy wydarzeń poprzedzających i związanych z powstaniem styczniowym w Łodzi i regionie łódzkim. Spotkanie z potomkami rodziny Bittdorfów połączone będzie z prezentacją pamiątek rodzinnych znajdujących się w zbiorach Muzeum Miasta Łodzi (pamiętnik Antoniego Bittdorfa i Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari Anastazego Bittdorfa).
Termin: 08.09.2018 (sobota)
Godzina: 12.30-14.30
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

"Łódź w Niepodległej" 
Spotkanie poświęcone łódzkim wydarzeniom, które jako pierwsze miały miejsce w niepodległej Polsce lub odegrały ważną rolę w polskim życiu społecznym, mając nie tylko istotny wpływ na życie i kulturę mieszkańców naszego miasta ale również w odniesieniu ogólnopolskim. Przedstawione zostaną, m.in. inicjatywy w oświacie i szkolnictwie, które wyróżniły Łódź w niepodległej Polsce okresu międzywojennego.
Termin: 16.09.2018 (sobota)
Godzina: 12.30-14.30
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

"Łódzkie Oblicza Niepodległej" – gra edukacyjna
Dla indywidualnych uczestników – dzieci, młodzieży i dorosłych zorganizowane zostanie wydarzenie w formie gry edukacyjnej. Miejscem, w którym uczestnicy gry będą odnajdywać historyczne ścieżki będzie Stary Cmentarz przy ulicy Ogrodowej. Celem gry będzie poznanie tego miejsca przez pryzmat historycznych postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości zarówno w skali ogólnopolskiej jak i lokalnej. W trakcie wydarzenia uczestnicy poznają wybranych bohaterów, którzy wnieśli wkład nie tylko w odzyskanie niepodległości, ale również jej utrwalenie. Pojawiające się postaci będą związane zarówno z walką zbrojną jak i działalnością społeczną, polityczną i kulturalną.
Stworzona specjalnie na potrzeby gry oprawa dźwiękowa zawierać będzie w sobie jednocześnie przewodnik po terenie cmentarza, ścieżką dźwiękową oraz zadania połączone razem warstwą narracyjną. Znajdzie się w niej miejsce zarówno na opisy istotnych z historycznego punktu widzenia postaci jak i odniesień do przestrzeni otaczającej uczestnika. Wyzwania stawiane uczestnikom rozgrywki opierać się będą na uważnej obserwacji otoczenia, w tym elementów zaaranżowanych na potrzeby gry. Za dokonanie poprawnych obserwacji i odnalezienie w przestrzeni odpowiednich informacji uczestnicy otrzymywać będą punkty.
Termin: 29.09.2018 (sobota)
Start: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, godzina: 12.30
Bilety: wydarzenie nie będzie osobno biletowane. Uczestnikami gry będą mogli być Ci, którzy w przeszłości odwiedzili Muzeum i przedstawią zrealizowane bilety wstępu na wystawy stałe i czasowe lub wykupią bilet wstępu, który będzie ich uprawniał do zwiedzenia Muzeum obecnie lub w przyszłości.

"Szlakiem wielkości: odtworzony warsztat pracy konspiracyjnej J. Piłsudskiego w Łodzi"
Spotkanie poświęcone prezentacji reprintu wydawnictwa z 1938 roku (który zostanie wydrukowany w 2018 roku) autorstwa znanego łódzkiego historyka ruchu robotniczego i socjalistycznego Eugeniusza Ajnenkiela oraz literata i historyka Stanisława Rachalewskiego. Podczas prelekcji przybliżone zostaną działania podejmowane w Łodzi na rzecz upamiętnienia walki o wolność i niepodległość w okresie międzywojennym oraz pamiątki Eugeniusza Ajnenkiela – będące w zbiorach Muzeum Miasta Łodzi. Prezentacji będzie towarzyszyła mini-wystawa poświęcona historii powstania Muzeum Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
Termin: 14.10.2018 (niedziela)
Godzina: 12.30-14.30
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

OBLICZA SPORTU

Turniej w szachach błyskawicznych
Nawiązując do turniejów szachowych w Łodzi okresu międzywojennego, w których podkreślano znaczenie odzyskania niepodległości dla rozwoju szachów i szerzej sportu w mieście i kraju, wspólnie z Partnerami, Muzeum planuje zorganizować turniej szachowy w 100-lecie Niepodległości. Będzie on otwarty dla wszystkich chętnych, zarówno czynnie uprawiających tę piękną grę, jak i amatorów. Chcemy, aby był on nie tylko promocją szachów, ale także okazją do przybliżenia historii tej dyscypliny i podkreśleniem, że również łódzcy szachiści upamiętniali w okresie międzywojennym odzyskanie niepodległości przez Polskę. Pierwszym ważnym wydarzeniem w historii szachów w mieście był przyjazd z Paryża, arcymistrza Dawida Janowskiego – uczestnika meczu o mistrzostwo świata ze słynnym Emanuelem Laskerem w 1910 r. Dawid Janowski w Łodzi zmierzył się w 1899 r. z najlepszymi łódzkimi szachistami. W tym samym roku zorganizowano pierwsze mistrzostwa miasta, w których zwyciężył Chaim Janowski – osiadły w Łodzi brat Dawida.
W 1903 r. powołano w mieście Łódzkie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej. Jego członkiem był, między innymi, Akiba Rubinstein – jeden z najlepszych szachistów świata początku XX w. Łódzkie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej przetrwało do 1939 r. Było organizatorem zarówno turniejów o mistrzostwo miasta, kraju, jak i o randze międzynarodowej. Działacze Towarzystwa w 1929 r. doprowadzili do wizyty w Łodzi mistrza świata, Aleksandra Alechina. Łódź była w 1927 r. także gospodarzem Szachowych Mistrzostw Polski (Wszechpolskiego Turnieju Szachowego).
Rozegrany w dniach 20 kwietnia – 7 maja turniej był nie tylko promocją szachów, ale także manifestacją osiągnięć sportu, rozwijającego się w niepodległej Polsce.
W turnieju wzięło udział 15 najlepszych polskich szachistów, z Akibą Rubinsteinem, Ksawerym Tartakowerem i Kazimierzem Makarczykiem.
W 1938 r. Łódzkie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej zorganizowało międzynarodowy turniej w związku z jubileuszem 35-lecia stowarzyszenia. Podobnie jak Mistrzostwa Polski z 1927 r., był on nie tylko ważnym wydarzeniem w polskich szachach, ale także manifestacją osiągnięć tej dyscypliny sportu w niepodległej Polsce. Był podkreśleniem, że to dzięki odzyskaniu niepodległości w 1918 r. polscy szachiści w latach 1918-1939 należeli do najlepszych na świecie – Polska na drużynowych Olimpiadach Szachowych zdobyła w tym okresie 6 medali (jeden złoty, dwa srebrne i trzy brązowe).
Termin: 04.11.2018 (niedziela)
Godzina: 12.00-18.00
Miejsce: Muzeum Sportu. Szybciej. Wyżej. Mocniej – nowa wystawa stała w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 10
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

"W 20-lecie Niepodległości. Wystawa osiągnięć łódzkiego sportu"
W związku z 20-lecie niepodległości na początku listopada 1938 r. zarząd Łódzkiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki zaapelował do łódzkich klubów i stowarzyszeń sportowych o zorganizowanie wystawy dokumentującej osiągnięcia łódzkiego sportu w niepodległej Polsce. Apel ten związany był z chęcią pokazanie, że to dzięki odzyskaniu niepodległości mógł nastąpić rozwój szeroko pojętego wychowania fizycznego. W organizację wystawy włączyły się łódzkie związki i stowarzyszenia sportowe, a patronat nad nią objęła Rozgłośnia Łódzka Polskiego Radia. Ekspozycja otwarta została w dniu 26 marca 1939 r. w auli Państwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej przy ul. Żeromskiego 115.
Podczas wykładu zaprezentowane zostaną działania na rzecz upamiętniania odzyskania niepodległości przez łódzkie kluby i związki sportowe w okresie międzywojennym, których kulminacją stanowiło otwarcie wystawy poświęconej osiągnięciom łódzkiego sportu.
Termin: 03.11.2018 (sobota)
Godzina: 12.30-14.30
Miejsce: Muzeum Sportu. Szybciej. Wyżej. Mocniej – nowa wystawa stała w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 10
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

"Biegi lekkoatletyczne, wyścigi kolarskie, mecze piłkarskie. Świętowanie odzyskania niepodległości przez łódzkie kluby i stowarzyszenia sportowe w okresie międzywojennym".
Podczas wykładu przybliżone zostaną wydarzenia i zawody sportowe organizowane w Łodzi w okresie międzywojennym w celu uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości: Narodowe Biegi na Przełaj, rewie sportowe, wyścigi kolarskie, które odbywały się w ramach Święta 3 Maja oraz w dniu Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości (11 listopada); zawody sportowe organizowane w związku z rocznicami wymarszu Pierwszej Kompani Kadrowej z Krakowa w dniu 6 sierpnia 1914 r., itp.
Termin: 04.11.2018 (niedziela)
Godzina: 12.30-14.30
Miejsce: Muzeum Sportu. Szybciej. Wyżej. Mocniej – nowa wystawa stała w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 10
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

OBLICZA MUZYKI

Wspólnie z Partnerem Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków – Oddział w Łodzi Muzeum zorganizuje cykl kameralnych koncertów pod nazwą "Najpiękniejsza jest muzyka polska". Celem tych koncertów jest przypomnienie rzadko wykonywanych lub zapomnianych utworów kompozytorów polskich. Wykonawcami będą artyści łódzcy – soliści i zespoły kameralne oraz wyróżniający się studenci Akademii Muzycznej w Łodzi.

"Fryderyk mniej znany"
Termin: 09.09.2018 (niedziela)
Godzina: 18.00-20.00
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

W programie koncertu znajdą się utwory Fryderyka Chopina (1810-1849):
1.Nokturn Des – dur op.27 nr 2
2.Ballada f – moll op.52
3.Pieśni na głos i fortepian op.74 :
Życzenie, Smutna rzeka, Gdzie lubi, Poseł - (sł. Stefan Witwicki) Dwojaki koniec (sł. Bohdan Zaleski), Moja Pieszczotka (sł. Adam Mickiewicz), Piosnka litewska (sł. Ludwik Osiński), Dumka (sł. Bohdan Zaleski)
4.Preludia op.28 nr 1-8, 15-16, 21-24
5.Polonez As-dur op.53

Wykonawcy: utwory fortepianowe – Cezary Karwowski, pieśni - Beata Zawadzka-Kłos – sopran, Agata Górska-Kołodziejska – fortepian
Anna Liszewska – słowo o muzyce

Sylwetki artystów:

prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos

Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie śpiewu prof. Jadwigi Pietraszkiewicz. Laureatka m.in.: nagrody specjalnej na Ogólnopolskim Konkursie im. Ady Sari w Nowym Sączu, III nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju, finalistka Międzynarodowego Konkursu im. St. Moniuszki w Warszawie, półfinalistka Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Belvedere w Wiedniu. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Wyróżniona przez Ministra Kultury odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Koncertuje w kraju i zagranicą, uczestniczy w krajowych festiwalach muzycznych, wykonuje muzykę wszystkich epok, od barokowej do współczesnej (liczne prawykonania utworów podczas Sesji Musica Moderna w łódzkiej Akademii). Na swym koncie ma nagrania dla Radio Łódź, radia łotewskiego, TVP oraz płyty CD.

Agata Górska-Kołodziejska

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, którą ukończyła z wyróżnieniem na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów w klasie fortepianu prof. Marii Koreckiej-Soszkowskiej, uzyskując jednocześnie w 2003 roku dyplom w specjalności kameralistyka w klasie kameralistyki prof. Krystyny Hussar Moczulskiej.
Jest laureatką II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym na Litwie, III Nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym dla Młodych Wykonawców oraz laureatką nagród i wyróżnień dla najlepszego akompaniatora.Prowadzi aktywną działalność koncertową solową i kameralną. Jej repertuar obejmuje dzieła od Baroku po współczesność, jednak szczególnie chętnie sięga po polską literaturę wczesnoromantyczną oraz dzieła Fryderyka Chopina. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki fortepianowej solo i w duecie na cztery ręce oraz w kameralistyce wokalnej.

Cezary Karwowski

Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku w klasie fortepianu prof. dr hab. Roberta Marata i klasie kameralistyki prof. Stefana Macieja Krassowskiego. Obecnie kontynuuje naukę pod kierunkiem prof. Marata w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
Jest laureatem wielu nagród międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów zarówno jako solista, jak też w zespołach kameralnych. Do najważniejszych należą m.in.:I miejsce w III Międzynarodowym Syberyjskim Konkursie Chopinowskim w Tomsku (Rosja; I miejsce (w kategorii solista) i III miejsce (w kategorii duet fortepianowy ma Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznych „Premio Clivis” w Rzymie; I miejsce na XIX Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie; I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Młodych Pianistów „Chopin pod Wawelem” w Krakowie . Koncertował w wielu ośrodkach Polski, m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie, w Ratuszu w Białymstoku, w Galerii Sleńdzińskich w Białymstoku.
Otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów (2015), stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016), stypendium artystyczne Marszałka Województwa Podlaskiego (2016), a także był stypendystą Krajowego Funduszu Na Rzecz Dzieci (2016-2017).

"Karol Odnowiciel i Młoda Polska"
Termin: 16.09.2018 (niedziela)
Godzina: 18.00-20.00
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.
Program koncertu:
1. Ludomir Różycki (1884-1953) – Rapsodia op. 33 na skrzypce, wiolonczelę i fortepian
2. Mieczysław Karłowicz (1876-1909)
- Pieśni na głos i fortepian (wybór)
- Impromptu na skrzypce i fortepian
3. Karol Szymanowski (1882-1937)
- 2 Etiudy op. 4 na fortepian: es-moll, b-moll (1900-1902)
- Mity, trzy poematy na skrzypce i fortepian, op. 30 (1915): Źródło Aretuzy, Narcyz, Driady i Pan

Wykonawcy: Agnieszka Mastalerz – skrzypce, Krzysztof Cegliński – fortepian, Marcin Bańczyk – wiolonczela, Ziemowit Wojtczak - baryton, Anna Liszewska – fortepian, Dominika Przech – skrzypce, Wojciech Kubica – fortepian
Anna Liszewska – słowo o muzyce

"W stronę modernizmu"
Termin: 14.10.2018 (niedziela)
Godzina: 18.00-20.00
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

Program koncertu:
1. Zdzisław Szostak (1930-)
- Wariacje na fortepian
- Scherzo e toccatina na fagot i fortepian
2. Bronisław Kazimierz Przybylski (1941-2011) – Capriccio XV na akordeon
3. Bogdan Dowlasz (1949-) – Accosoftplay na akordeon (2003)
4. Marcin Werner (1991-) – Arabeska na flet i fortepian
5. Tomasz Kiesewetter (1911-1992) – I kwartet smyczkowy C-dur (1933):

Wykonawcy: Mariusz Drzewicki – fortepian, Marcin Owczarek – fagot, Tomasz Bartoszek – fortepian, Aleksander Stachowski – akordeon, Ewelina Zawiślak – flet, Marcin Werner – fortepian , Kamil Zawadzki - skrzypce
Aleksandra Bęben – słowo o muzyce

"Zapomniany wiek XIX"
Termin: 18.11.2018 (niedziela)
Godzina: 18.00-20.00
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

Program koncertu:
1. Michał Kazimierz Ogiński (1728-1800) – Sonata na skrzypce i fortepian
2. Stanisław Moniuszko (1819-1872) – Pieśni na głos i fortepian:
- Wezwanie do Neapolu – Znasz-li ten kraj (sł. A. Mickiewicz wg J.W. Goethego)
- Do Niemna – Niemnie, domowa rzeko (sł. A. Mickiewicz)
3. Władysław Żeleński (1837-1921) – Pieśni na głos i fortepian:
- Na Anioł Pański biją dzwony (sł. K. Przerwa-Tetmajer)
- Wierzba – Nad wodą szarą (sł. K. Przerwa-Tetmajer)
4. Stanisław Moniuszko – Pieśni na głos i fortepian
- Modlitwa – Do Ciebie Panie (sł. J.B. Zaleski)
- Stary kapral – Naprzód, naprzód, marsz rębacze (sł. P. Béranger, tłum. W. Syrokomla)
- Dziad i baba – Był sobie dziad i baba (sł. J.I. Kraszewski)
5. Ignacy Feliks Dobrzyński (1807-1867): – Souvenir de Dresde op.47 na obój, fortepian i wiolonczelę
6. Fryderyk Chopin (1810-1849) – Wariacje D-dur op. posth. na fortepian
na 4 ręce (1826, red. J. Ekier)
7. Karol Mikuli (1821-1897) – Andante con variazioni e-moll op. 15 na fortepian na 4 ręce
8. Juliusz Zarębski (1854-1885) – Divertissement à la polonaise op. 12 na fortepian na 4 ręce (1883)

Wykonawcy: Kamil Zawadzki – skrzypce, Elżbieta Różycka-Przybylak – fortepian, Ziemowit Wojtczak – baryton, Michał Rot – fortepian, Agata Piotrowska-Bartoszek – obój, Katarzyna Stasiak-Michaluk – wiolonczela, Maria Szymanowska Piano Duo: Agata Górska-Kołodziejska, Anna Liszewska
Aleksandra Bęben – słowo o muzyce

"Łódzkie Oblicza Niepodległej" – uroczysta gala podsumowująca całoroczne przedsięwzięcie
Termin: 18.11.2018 (niedziela)
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Bilety: ulgowe 1 zł / os., normalne 3 zł / os.

Partnerzy:
Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej w Łodzi,
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział w Łodzi,
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi,
Kolegium Gospodarki Przestrzennej Politechniki Łódzkiej,
Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódzki Okręgowy Związek Szachowy,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi

 

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zgadzam się z polityką Polityka plików cookies