Logo Radio Łódź

Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej w łódzkim Pałacu Herbsta. Podsumowano 30 lat istnienia V4 [RELACJA, ZDJĘCIA, WIDEO]

Relacje z Rosją, zadania w ramach inicjatywy Trójmorza oraz wyzwania związane z wychodzeniem z pandemii - to tylko niektóre tematy dzisiejszego (14 maja) spotkania ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej. Gospodarzem spotkania był szef polskiego MSZ Zbigniew Rau. W łódzkim pałacu Herbsta gości ministrów spraw zagranicznych Czech, Słowacji i Węgier.

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau mówił podczas konferencji prasowej, że podstawowy cel Grupy Wyszehradzkiej to wspieranie państw partnerstwa wschodniego i Bałkanów zachodnich zarówno pod kątem COVID-19, jak i dalszego wspierania orientacji euroatlantyckiej. Z kolei ze strony ministra spraw zagranicznych Węgier padła deklaracja o otworzeniu granic dla turystów z Czech. Zaszczepieni muszą mieć możliwość normalnego życia, stąd deklaracja o otwarciu granic państwa na razie dla Czechów, jednak minister podkreślił, że liczy na to, iż uda się to rozszerzyć na poziom Grupy Wyszehradzkiej. To wyciągnięcie ręki, aby Słowacy i Polacy dostali taką deklarację o otwarciu granic dla państw.

Z kolei szefowie dyplomacji Słowacji i Czech mówili o kulturze i potrzebie przeniesienia spotkań Grupy Wyszehradzkiej V4 nie tylko do stolic państw, w których te spotkania się odbywają, ale również do takich miast jak Łódź. Ministrowie Słowacji i Czech dziękowali za możliwość odwiedzenia Łodzi. 

Godz. 12:35

Minister spraw zagranicznych Czech: Chciałbym na początku podkreślić to samo, co powiedzieli moi koledzy z V4 - dziękuję za organizację dzisiejszego spotkania i za to, że minister Rau zaprosił nas do swojego rodzinnego miasta. Ten program, który mam dziś, jest pod względem zawartości rozmów bardzo bogaty, ale jest to dla nas niesamowite przeżycie kulturalne. Nie obawiam się powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie przyniosło mi wielkie zadowolenie. Nasza intensywna debata potwierdziła dziś, że Grupa Wyszehradzka w ciągu 30 lat swojego istnienia stała się bardzo efektywnym narzędziem do tego, żebyśmy pokazywali światu swoje wspólne interesy w całej UE. V4 jest również ważną platformą dla dialogu i praktycznej współpracy. W ciągu ostatnich 30 lat naszym krajom udało się wypełnić i rozwinąć strategiczne punkty, na których w 1991 roku oparła się ta pierwotna strategia. Cieszę się, że nasza współpraca jest nieformalna i ma sens. Chciałbym zaakcentować znaczenie współpracy w czasach pandemii. Wierzę, że będzie ona kontynuowana również w czasach odnowy postcovidowej. Obecnie staramy się o wsparcie turystyki. Naszym celem jest wspólny europejski certyfikat, który umożliwi bezpieczne podróżowanie w UE w czasie sezonu letniego. Już teraz chcielibyśmy dla obywateli, którzy są zaszczepieni, umożliwić podróżowanie bez konieczności kwarantanny lub testu. Polska już to umożliwia obywatelom Republiki Czeskiej i dzisiaj z moim kolegą z Węgier umówiliśmy się, że to samo będzie możliwe dla czeskich i węgierskich obywateli. Ma to obowiązywać od jutra. Również chcemy podkreślić, że w ramach V4 mamy wspólne pragmatyczne podejście do polityki azylowej i emigracyjnej w Europie. Uważam za sukces naszych premierów oraz ministrów spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych to, że udaje nam się przekonać szereg państw europejskich, iż system obowiązkowych kwot nie jest dobrym rozwiązaniem. Europa musi się bardziej skoncentrować na problematyce dotyczącej zewnętrznych granic, to jest nasze zadanie. Jestem przekonany, że współpraca w ramach V4 umożliwi nam również w przyszłości bardziej elastycznie reagować na nowe trendy. Chcę podziękować polskiemu koledze za organizację dzisiejszego spotkania. 

Godz. 12:28

Minister spraw zagranicznych Słowacji: Chcę przede wszystkim podziękować naszemu gospodarzowi za to, że nas przyjął i gości nas w swoim rodzinnym mieście w Łodzi. Chcę powiedzieć, że jest to bardzo dobry pomysł, abyśmy nasze spotkania nie były organizowane tylko w stolicach. To dla mnie inspiracja, jak Słowacja obejmie przewodnictwo, to zaproszę moich kolegów na spotkanie do mojego rodzinnego miasta. Mówię o tym, aby obywatele naszych krajów widzieli, że Grupa Wyszehradzka współpracuje nie tylko hasłowo. Chciałbym w tym pięknym mieście powiedzieć jeszcze jedno - bardzo szanuję pana prof. Raua, jest to polityk, który walczy o Polskę i o Europę. To człowiek, który ma olbrzymią orientację w sprawach europejskich i światowych i jest w stanie połączyć interesy Polski z interesami europejskimi. Mieliśmy bardzo interesujące spotkanie, chcę wspomnieć o naszej współpracy z ramach Grupy Wyszehradzkiej przez ostatnie 30 lat. To ważne, ponieważ bilans Grupy Wyszehradzkiej z tych lat jest bardzo pomyślny. Ważnym momentem było wejście naszych państw do Unii Europejskiej i do NATO, ale wszyscy, którzy kiedykolwiek wątpili, że Grupa Wyszehradzka będzie miała sens po wejściu do struktur światowych widzą, że ten bilans jest pozytywny. Rozwiązujemy sprawy dot. współczesności, COVID-19 jest najmocniejszym tematem, którym jesteśmy zajęci, ale dla Słowacji ważną rzeczą będzie punkt zwrotny - deklaracja premierów Grupy Wyszehradzkiej, gdzie zostały nakreślone perspektywy dalszej współpracy przekraczające możliwości czy ramy polityki zagranicznej różnych sektorów. To jest ważne dla naszych obywateli, że to nie jest tylko współpraca państw na poziomie dyplomatycznym, ale dotyczy także wszystkich: wewnętrznego handlu, środowiska naturalnego, służby zdrowia - tego, co dotyczy człowieka. Musimy w Europie reprezentować naszą kulturę, ponieważ jesteśmy jej dziedzicami. Dziękuję za zaproszenie do Łodzi, cieszę się na spotkanie z gościnnością polską oraz na zwiedzanie tego środowiska i miasta.  

Godz. 12:20

Minister spraw zagranicznych Węgier: Chciałbym podziękować ministrowi Rauowi, że przyjmuje nas dzisiaj w Łodzi. Dziękujemy, że mogliśmy przybyć tu do Łodzi i zobaczyć pamiątkę historyczną, jaką Polacy tworzyli w tym mieście. Współpraca wyszehradzka ma dziś 30 lat. Możemy powiedzieć, że mieliśmy historię sukcesów, a przez ten czas bardzo ściśle współpracowaliśmy, dzięki czemu mogliśmy wiele osiągnąć. Kraje Grupy Wyszehradzkiej cały czas starały się mieć strategię racjonalną i dzięki temu dziś w Europie nie ma już żadnych regulacji. Jednocześnie obszar Europy Środkowej stał się najpopularniejszym kierunkiem inwestycji w Europie. W czasie pandemii tworzy się nowy porządek świata - polityczny i gospodarczy. Myślę, że w nim pojawiają się nowe wyzwania dla nas wszystkich, dlatego możemy być pewni, że ścisła wyszehradzka współpraca może w przyszłości zapewnić nam szybki restart naszych gospodarek. Udało nam się, Czechom i Węgrom uzgodnić, że od jutra ci obywatele Czech i Węgier, którzy już zostali zaszczepieni, mogą bez ograniczeń mogą bez ograniczeń jeździć między naszymi krajami. Mam nadzieję, że tę współpracę będziemy mogli rozszerzyć na poziom Wyszehradzki. Szczepienie daje nam bezpieczeństwo i ochronę, dlatego nasze stanowisko jest takie, że ci, którzy są zaszczepieni, muszą mieć przywróconą możliwość normalnego życia, w tym też wyjazdów. Jestem szczęśliwy, że już jutro na Węgrzech przywitamy Czeskich turystów, a dla Węgrów możliwy będzie wyjazd do Czech. 

(Fot. Sebastian Szwajkowski)

Godz. 12:10 

Rozpoczął się briefing prasowy po zakończonym spotkaniu ministrów Grupy Wyszehradzkiej. 

- Jest mi niezmiernie miło, że mogę gościć dziś w Łodzi szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej. Było to już siódme spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej od początku polskiego przewodnictwa w zeszłym roku. W tym czasie spotykaliśmy się regularnie we własnym gronie, jak też w rozszerzonej formule. W ostatnich miesiącach konsultowaliśmy się w najważniejszych sprawach z zakresu stosunków międzynarodowych, m.in. z szefami dyplomacji USA, Japonii a także państw partnerstwa wschodniego - powiedział polski minister spraw zagranicznych.

Zbigniew Rau dodał, że w czerwcu, na zakończenie polskiego przewodnictwa V4 na szczeblu ministrów spraw zagranicznych planowane jest jeszcze spotkanie z szefami dyplomacji państw Bałkanów zachodnich, które są aktywnie wspierane przez Grupę Wyszehradzką na drodze do integracji europejskiej. - Cieszę się, że nasze dzisiejsze rozmowy pozwoliły na potwierdzenie, że jednym z priorytetów Grupy Wyszehradzkiej na kolejne lata i miesiące powinno zostać wspieranie państw partnerstwa wschodniego i Bałkanów zachodnich zarówno pod kątem walki z epidemią COVID-19, jak i dalszego wspierania ich w ogólnej orientacji euroatlantyckiej - wyjaśnił Rau.

Minister spraw zagranicznych powiedział również, że podczas naszych dzisiejszych rozmów dokonano również przeglądu stanu realizacji postanowień jubileuszowej deklaracji politycznej przyjętej przez szefów rządów podczas szczytu w Krakowie w lutym tego roku. - Wspólnie świętowaliśmy 30-lecie pracy Grupy Wyszehradzkiej. Omówiliśmy aktualne priorytety współpracy w ramach grupy z perspektywy ministrów spraw zagranicznych, a także ogólne założenia programowe nadchodzącej prezydencji Węgier w naszym formacie. Prezydencja Węgierska rozpocznie się 1 lipca 2021 roku. Rozmawialiśmy również nt. możliwości wzmocnienia naszej współpracy na forum organizacji międzynarodowych wykraczających poza praktykowaną od wielu lat koordynację naszych stanowisk na forum Unii Europejskiej.

Zbigniew Rau przedstawił w tym zakresie polskie propozycje odnoszące się do potencjalnych konkretnych inicjatyw na forum ONZ, ONCD czy też międzynarodowych instytucji finansowych. - Wymieniliśmy także opinie nt. możliwości dalszego zacieśniania współpracy V4 w zakresie dyplomacji ekonomicznej i nowych technologii, w szczególności w kontekście wychodzenia z pandemii COVID-19. V4 i nasze poszczególne kraje mają w tym zakresie duży potencjał, który warto odpowiednio wykorzystać. Omówiliśmy wreszcie najważniejsze zagadnienia z zakresu relacji zewnętrznych Unii Europejskiej, w tym perspektywy dalszego wzmocnienia współpracy transatlantyckiej, która jest postrzegana przez nasze państwa jako jeden z głównych filarów naszego wspólnego bezpieczeństwa. Moim bliskim partnerom z Grupy Wyszehradzkiej chcę podziękować za interesującą, żywą, pełną wigoru dyskusję. Liczę na jej kontynuację w trakcie pozostałego czasu polskiego przewodnictwa i każdej kolejnej prezydencji Grupy Wyszehradzkiej - powiedział Rau.

Godz. 11:19

Dziennikarze czekają w Galerii Sztuki Dawnej, bo to w tym pomieszczeniu odbędzie się briefing prasowy po zakończonym spotkaniu ministrów. Wtedy dowiemy się, o czym rozmawiano.

Przy przywitaniu ministrów spraw zagranicznych byli obecni również wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński i marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, którzy podkreślali, że spotkanie V4 w Łodzi to ogromne wyróżnienie dla miasta i całego regionu łódzkiego. 

(Fot. Sebastian Szwajkowski)

Godz. 11:07

Grupa Wyszehradzka rozpoczęła swoje spotkanie. Na terenie pałacu Herbsta w Łodzi są ministrowie spraw zagranicznych Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Gospodarzem jest Zbigniew Rau, który przywitał przedstawicieli krajów zagranicznych. 

Godz. 11:03

- Jest to wyróżnienie dla województwa, jesteśmy z tego powodu zadowoleni. Mam nadzieję, że wysokie rangi wydarzenia międzynarodowe będą odbywały się w Łodzi. To także okazja do promocji miasta i regionu - mówi wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

- To duża radość, że mamy takich gości w pałacu Herbsta. Mam nadzieję, że stworzą znakomitą atmosferę do rozmów. To dobry moment, by pokazać piękno Łodzi, województwa, aby to spotkanie to nie był wyjątek, tylko początek znakomitych wydarzeń w mieście - dodaje marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Godz. 10:50

Trwa oczekiwanie na rozpoczęcie spotkania Grupy Wyszehradzkiej.

(Fot. Sebastian Szwajkowski)

Godz. 10:22

Trwa wciąż oczekiwanie na przyjazd wszystkich delegacji. Przyjechały już delegacje związane z samorządem łódzkim: marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, pojawił się również wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Spotkanie planowo ma się rozpocząć się o godz. 10:30. 

Ministrowie podsumują także 30-lecie istnienia Grupy Wyszehradzkiej, będą rozmawiać o wyzwaniach związanych z koronawirusem. Pojawił się pomysł, który zaproponował minister spraw zagranicznych Węgier, aby wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej był certyfikat umożliwiający zaszczepionym obywatelom Polski, Węgier, Czech i Słowacji poruszanie się wewnątrz granic tych czterech państw. Będą również tematy związane z polityką: relacje z USA, z Rosją. 

Grupa Wyszehradzka nie jest jednolita, jeśli chodzi o poglądy, więc dyskusja może przynieść różnice zdań. Więcej o tym dowiemy się po godz. 12, ponieważ na tę godzinę zaplanowany jest briefing prasowy z udziałem wszystkich ministrów. 

Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział Polskiemu Radiu, że szczyt w Łodzi będzie już siódmym tego typu spotkaniem szefów MSZ w czasie polskiej prezydencji w Wyszehradzkiej Czwórce. - Zeszłotygodniowe spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Japonii czy wcześniejsze spotkanie z krajami partnerstwa wschodniego to przykłady na to, że Grupa Wyszehradzka jest dzisiaj aktywnym globalnie podmiotem realizującym politykę zagraniczną wspólną w znacznej mierze dla wielu obszarów państw regionu.

Godz. 10:00

Za około pół godziny w Łodzi rozpocznie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej.

(Fot. Krzysztof Zimoch)

Wydarzenie odbywa się przy okazji przewodniczenia Polski w tej inicjatywie. Na stronie internetowej Radia Łódź przedstawimy na bieżąco wszystkie najważniejsze informacje. 

- To miasto i ten region jest godny prezentacji dla cudzoziemców, w tym dla ministrów spraw zagranicznych – przekonuje prof. Rau. - To dobre dla Łodzi, że będzie miała okazję, chociażby bardzo pobieżnie zaprezentować się. I dobre dla moich gości – ministrów, którzy będą mieli okazję poznać choć trochę ważne i ciekawe miasto w Polsce. Z reguły znają tylko Warszawę.

Politolog i członek Narodowej Rady Rozwoju prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski uważa, że będzie to okazja dla Polski, by wesprzeć południowych sąsiadów w sytuacji konfliktu z Rosją. W ubiegłym miesiącu Kreml nakazał 20 czeskim dyplomatom opuszczenie kraju. - Myślę, że w obecnej sytuacji świeżego napięcia czesko-rosyjskiego i znanego stanu relacji polsko-rosyjskich, Polska będzie usiłowała utrzymać tę linię polityki czeskiej. Sądzę zatem, że będą kolejne wyrazy solidarności.

Czytaj także: W Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi otwarto wystawę "Od Wyszehradu do Wyszehradu"

Innym tematem ma być pomysł zaproponowany przez Węgry, aby państwa wyszehradzkie wprowadziły wewnętrzną strefę wolnego podróżowania dla zaszczepionych osób. Mówił o tym w porannej rozmowie Radia Łódź prof. Zbigniew Rau. - Będziemy się zastanawiać nad tym, czy poprzestać na tych certyfikatach ogólnounijnych, czy wprowadzić jeszcze coś tylko dla państw Grupy Wyszehradzkiej, tak, żeby ułatwić wymianę turystyczną między naszymi krajami. Wydaje się, że u podstaw takiego wspólnego, choć spontanicznie sygnalizowanego myślenia jest to, że to turystyczna szansa dla naszych krajów. Ze względu właśnie na pandemię, prawdopodobnym jest, że będziemy wzajemnie, częściej niż do tej pory, wybierać się jako miejsce spędzania wakacji. 

Politolog Uniwersytetu Łódzkiego profesor Przemysła Żurawski vel Grajewski uważa, że taka inicjatywa mocniej zintegrowałaby państwa wyszehradzkie. - To pomoże nam w odbiciu gospodarczym poprzez skierowanie strumieni pieniędzy od turystów nie na wybrzeża Morza Śródziemnego, tylko w nasz region.

Posłuchaj rozmowy z prof. Zbigniewem Rauem:

Przedstawiciele Polski, Słowacji, Czech i Węgier poruszą też tematy wzmacniania współpracy na linii Unia Europejską – USA. Prof. Zbigniew Rau zaznacza też, że ministrowie będą rozmawiać o postanowieniach deklaracji krakowskiej z lutego tego roku. - Spotkało się tam czterech premierów naszych państw i podjęli pewne zobowiązania, takie jak chociażby zwiększenie składki do budżetu międzynarodowego funduszu wyszehradzkiego, dotyczących współpracy w przestrzeni cyfrowej, zacieśniania współpracy w obszarze zarządzania kryzysowego. Zdamy sobie wzajemnie relacje, jak udaje się to realizować w naszych państwach. Potem minister węgierski będzie prezentował założenia węgierskiej prezydencji na najbliższy rok, ponieważ nasza kończy się w czerwcu tego roku.

W tym roku przypada 30. rocznica utworzenia Grupy Wyszehradzkiej. Ministrowie Spraw Zagranicznych podsumują w Łodzi dotychczasowe działania państw w ramach tej współpracy.

ZDJĘCIA, NAGRANIA WIDEO, A TAKŻE WIĘCEJ INFORMACJI
O SPOTKANIU MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH V4 W ŁODZ 
ZNAJDZIESZ W DZIALE
"SPOTKANIE MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH V4". KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.

Panie Rau, takie spędy to w Warszawie a nie tutaj! Miasto sparaliżowane bez uprzedzenia. Buta tej władzy bije zewsząd. Korki od Widzewa, przez całe Śródmieście a po Retkinie!

Byście uprzedzili i napisali jak jeździć bo wyjazd z Retkinii o 11 to była masakra dopiero przez Nowe Sady i Obywatelską dało się do Galerii do pracy dojechać...

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zgadzam się z polityką Polityka plików cookies