Logo Radio Łódź

Problemy mieszkańców przy Kochanowskiego w Kutnie. Zły stan bloku kolejowego

Mieszkańcy bloku przy Kochanowskiego w Kutnie, którzy przez kilkadziesiąt lat pracowali na kolei, narzekają, że ich służbowe mieszkania i cały budynek są zniszczone oraz pełne usterek. Dodatkowo, pojawia się również problem związany z dociepleniem budynku oraz zapewnieniem drogi bezpieczeństwa.

(Fot. ekutno.pl)

Zły stan bloku kolejowego w Kutnie

Mieszkańcy bloku informują, że podczas deszczu w ich mieszkaniach po ścianach leci woda. Dodatkowo, budynek przez 30 lat nie był ocieplany, więc na zewnątrz są duże szpary między kondygnacjami, a z balkonów odpadają kawałki betonu. W bloku przy Kochanowskiego nie ma ma dobrej drogi bezpieczeństwa, inne bloki wokół wprowadziły ogrodzenia, więc Straż Pożarna z podnośnikiem nie ma jak wjechać do ostatniej klatki. Zarządcą i właścicielem budynku są Polskie Linie Kolejowe S.A.

- Blok wygląda bardzo nieładnie, płacimy po 800, 900 zł czynszu. Kolej nic nie robi, aby zadbać o nasz blok. W niektórych mieszkaniach jest wilgoć przy parapetach, przy ścianach w rogach. Składaliśmy pisma do kolei, ale to wszystko zostało bez odzewu - mówi kutnianka, która mieszka w bloku 31 lat.

- Jeśli były remonty to wewnątrz, to tylko naprawa rur, natomiast na zewnątrz żadnego remontu nie było. Wykupu nie ma, to nadal mieszkanie służbowe kolejowe. Kilkanaście lat temu była wymiana okien na klatkach i malowanie. W związku z tym, że blok się rozpada, to dwa tygodnie temu zalepiono pianką te szpary, nazajutrz poprawiono, po deszczach będzie kolejne lepienie. Co z tego, że z Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami przysyłają nam ludzi do naprawy usterek, jak zaraz pojawią się nowe - dodają mieszkańcy.

- 20 lat temu wymieniłam kaloryfer, bo były wstrętne trzy wielkie rury, to miałam z tego powodu mnóstwo nieprzyjemności. Gdy przyszli państwo z administracji, to było dużo krzyku, choć wcześniej pozwolili na wymianę. Administracja w Warszawie robi nam czynsze warszawskie, zapominając o tym, że mamy pensje kutnowskie. Zresztą dodzwonienie się do nich graniczy z cudem, a jak już się uda, to pani mówi: "to nie moja sprawa", "to nie ze mną trzeba rozmawiać" - mówi Krystyna Stasiak.

Zobacz również: Śnięte ryby na rzece Ner. Znamy wyniki badań wody

Mieszkańcy piszą do PLK, a spółka co jakiś czas usuwa problem, który wielokrotnie powraca lub pojawia się nowy - większy. Mieszkańcy skarżą się również na wysokie opłaty ogrzewania czy czynszu. - Mamy ogromne opłaty, płacimy po 700, 800, 900 zł czynszu, do tego niedopłaty do centralnego ogrzewania. Jeszcze w tym roku nie otrzymaliśmy rozliczenia za ogrzewanie - mówią.

Kutnianie uważają, że wynika to ze wspólnego węzła ciepłowniczego z blokiem Wspólnoty - tam z kolei mają nadpłaty. - To wygląda bardzo dziwnie, występowałam do PLK z pismem w tej sprawie, ale oni twierdzą że to wina ECO Kutno - dodaje mieszkanka bloku.

Po deszczach w bloku leje się od góry do dołu po ścianach. Lokatorzy pokazują, jak wygląda mieszkanie po ostatnich ulewach. Informują, że boją się nawet wyjechać na wakacje, ponieważ istnieje obawa, że wrócą do zagrzybionego domu z wybrzuszoną podłogą.

Problemy mieszkańców nie pojawiają się tylko latem, zimą również sytuacja nie wygląda ciekawie. - Wiatr hula po pokojach, bo są ogromne dziury, blok osiada - opowiada Anna Stasiak. - Pomagał nam w tym wszystkim nawet adwokat, ale my jesteśmy tylko najemcami, więc jak nam się nie podoba, to możemy się wyprowadzić. Gdzie ja pójdę po 32 latach zamieszkiwania tutaj? Z tymi marnymi pensjami z PKP? Nie stać mnie na to, abym kupiła sobie mieszkanie. Wkładam przez 32 lata pieniądze w ten lokal, a teraz mam się wyprowadzić? Pracowałam na kolei 42 lata - dodaje Stasiak.

Mieszkańcy szukają pomocy

Mieszkańcy szukają pomocy u wszystkich: u parlamentarzystów, prezydenta, u radnych. Proszą o wsparcie w borykaniu się z kłopotliwym właścicielem bloku.

W ubiegłym roku w październiku Robert Feliniak, radny Rady Miasta Kutna złożył interpelację do prezydenta, a ten przekazał pytania do PLK. W odpowiedzi PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie poinformował, że jest w trakcie gromadzenia dokumentów oraz zgód niezbędnych do obrotu nieruchomością przy ulicy Kochanowskiego.

Sprzedaż nieruchomości planowana jest na trzeci kwartał 2022 roku, odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z 8 września 2000 roku o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. O zakwalifikowaniu nieruchomości do sprzedaży lokatorzy zostaną poinformowani stosownym pismem zgodnie z artykułem 43 ustęp 1 powyższej ustawy.

Czytaj także: Zbiórka podpisów w Kutnie. Radni i społecznicy domagają się budowy schroniska dla zwierząt

12 sierpnia z mieszkańcami bloku kolejowego spotkał się zastępca prezydenta Jacek Boczkaja. Lokatorzy prosili o wsparcie w kontakcie z właścicielem nieruchomości, aby doprowadzić do rychłej sprzedaży mieszkań. Padł pomysł, aby to miasto kupiło blok od PLK i było zarządcą. Lokatorzy upatrują w tym szybkiej zmiany na dobre, czyli generalnego remontu i termomodernizacji.

- Na pewno skierujemy pismo do PLK, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kutnie i do Państwowej Straży Pożarnej, aby sprawdziła drogi ewakuacyjne. Jeśli chodzi o problem z dopłatami za ogrzewanie, to możemy pośredniczyć w rozmowach z ECO Kutno - powiedział w piątek 12 sierpnia wiceprezydent Jacek Boczkaja.

Poseł Dariusz Joński 11 sierpnia br. wystosował interpelację do Jacka Sasina, wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych w sprawie sytuacji najemców lokali mieszkalnych pod zarządem PLK S.A. w Kutnie przy ulicy Kochanowskiego 20.

Poseł Joński zadał ministrowi następujące pytania:

  1. Jakie czynności zostały podjęte w celu zabezpieczenia budynku przed zalewaniem?
  2. W jaki sposób jest ogrzewany blok na ulicy Kochanowskiego 20?
  3. Czy są zabezpieczone drogi ewakuacyjne do wyżej wymienionego bloku ?
  4. Kiedy zostaną wysłane odpowiednie służby celem rzetelnego skontrolowania stanu technicznego budynku?
  5. Kiedy rozpoczną się prace mające na celu wyeliminowania wszelkich usterek zgłaszanych przez mieszkańców ?

- Wczoraj wysłaliśmy pismo do PKP Nieruchomości z ponagleniem działań związanych z budynkiem przy Kochanowskiego 20, powiadomiliśmy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który już działa, oglądał blok, zażądał książki budynku. Pan prezydent Zbigniew Burzyński rozmawiał już z Komendantem PSP w Kutnie, szykujemy pismo w tej sprawie - informuje Kamil Klimaszewski z Biura Prasowego Urzędu Miasta Kutna.

Działanie Miasta Kutno i posła Dariusza Jońskiego było natychmiastowe.

Posłuchaj relacji:

Stanowisko Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zapytaliśmy PLK administrującego budynkiem o to, kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się wykupu, na czym polega ta procedura, ile razy były wykonywane remonty.

1) Kiedy wybudowano blok przy Kochanowskiego? Od kiedy mieszkają w nim lokatorzy? Od kiedy blok jest w zarządzie PKP S.A.?

Budowa bloku przy ul. Kochanowskiego 20 została zakończona w 1990 roku, wtedy też wprowadzili się do niego najemcy. Budynek od momentu jego budowy jest własnością Polskich Kolei Państwowych, a następnie ich następcy prawnego, czyli PKP S.A.

2) Ile razy przez czas istnienia bloku PKP S.A. przeprowadzała w nim remont?

Prace związane z bieżącym utrzymaniem budynku są przeprowadzane na bieżąco wedle potrzeb i wskazań zawartych w przeglądach budowlanych oraz doraźnych potrzeb. Tylko w ostatnich pięciu latach spółka wydała na remonty i usprawnienia w budynku prawie pół miliona złotych, dzięki czemu dokonano wymiany instalacji wody zimnej i ciepłej w całym budynku oraz liczników na te odczytywane drogą radiową, a także pionów kanalizacji na poziomie piwnic. W 2019 roku wykonano również dokumentację projektową oraz na jej podstawie remont dachu budynku.

3) Czy wymieniano okna, drzwi?

Niektórzy najemcy wymieniali okna w wynajmowanych mieszkaniach na nowe, niejednokrotnie uzyskując dofinansowanie ze strony właściciela budynku, czyli PKP S.A.

4) Jak PKP S.A. rozwiąże problem z nadpłatami za ciepło? Dlaczego są one tak wysokie?

Koszty, które ponoszą najemcy lokali mieszkalnych z tytułu opłat za ogrzewanie oraz za podgrzewanie ciepłej wody są pochodną kosztów, które ponosi właściciel budynku, czyli PKP S.A. Są to koszty nie tylko wytworzenia danych mediów, ale także prace urządzeń i ich serwisu technicznego. Są one rozdzielane proporcjonalnie na poszczególnych najemców lokali w zależności od wielkości zajmowanego lokalu (w przypadku ogrzewania opłata jest liczona od m kw. lokalu) oraz zużycia wody ciepłej. Przy czym opłaty za ogrzanie m kw. i podgrzew wody w danym sezonie jest obliczana na podstawie ubiegłego sezonu powiększonego o wskaźnik inflacji. Niedopłaty wynikają z różnicy kosztów faktycznie poniesionych względem zakładanych. Koszty mediów w przeciągu ostatniego roku wyraźnie wzrosły, co jest konsekwencją różnego rodzaju czynników mających wpływ na kształtowanie się cen, stąd konieczność uwzględnienia tego w rozliczeniu. Jeśli chodzi o rozliczenie mediów PKP S.A. dąży jedynie do pokrycia faktycznie poniesionych kosztów i nie generuje zysków dla spółki ze sprzedaży mediów.

W przypadku, gdy najemcy, nie mają możliwości zapłaty w całości kwoty niedopłaty, mogą się zwrócić do PKP S.A. z wnioskiem o rozłożenie jej w czasie.

5) Od kiedy trwa procedura przygotowawcza do wykupu? Kiedy mieszkańcy będą mogli wykupić mieszkania?

W przypadku budynku przy ulicy Kochanowskiego 20 w Kutnie do tej pory udało się zakończyć procedurę uregulowania stanów prawnych czterech nieruchomości, na których położony jest budynek. Proces ten był bardzo czasochłonny, z uwagi na konieczność sfinalizowaniu procedury zasiedzenia w stosunku do jednej z działek, której PKP S.A. stało się właścicielem zgodnie z postanowieniem sądu rejonowego w 2020 roku. Dopiero po jej zakończeniu możliwe było przystąpienie do przygotowań do sprzedaży lokali mieszkalnych. O tych planach poinformowaliśmy mieszkańców w październiku ubiegłego roku. Żeby móc uruchomić procedurę, konieczne jest rozwiązanie jeszcze jednego problemu natury prawnej, wynikającej z decyzji podziałowej wydanej w 2005 roku przez prezydenta miasta Kutna. Jej zapisy dotyczące dostępu do drogi publicznej z dwóch stron nieruchomości na ten moment uniemożliwiają rozpoczęcie procedury sprzedaży lokali mieszkalnych. Zleciliśmy analizy prawne w celu rozwiązania niniejszego problemu. Bez uregulowania niniejszej kwestii, sprzedaż lokali mogłaby być obarczona błędem prawnym, co mogłoby być niekorzystne dla przyszłych nabywców lokali. Rozwiązanie niniejszej kwestii determinuje moment rozpoczęcia sprzedaży lokali.

ZDJĘCIA, NAGRANIA WIDEO, WIĘCEJ INFORMACJI Z KUTNA 
ZNAJDZIESZ W DZIALE "WIADOMOŚCI Z KUTNA". KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zgadzam się z polityką Polityka plików cookies